GÄLLANDE RÅD OCH REKOMMENDATIONER med anledning av COVID-19

Från och med den 9 februari har de flesta restriktioner upphävts.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Vi uppmanar därför våra kunder att vid förkylningssymptom boka om möten med oss. Vi erbjuder även digitala lösningar för möten.