Har du flyttat till Sverige kan ett juridiskt ombud hjälpa till med att söka eller förnya ditt uppehållstillstånd, som kan vara permanent eller tillfälligt.

 

Kontakta oss

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).
Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.
 
Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.
Tag kontakt med oss så förklarar vi mer.