Har du flyttat till Sverige kan ett juridiskt ombud hjälpa till med att söka eller förnya ditt arbets- och uppehållstillstånd, som kan vara permanent eller tillfälligt.

Vi kan även hjälpa din familj med anhöriginvandring från ditt hemland. Kanske har du eller någon i din familj fått avslag på en ansökan av Migrationsverket eller så hotas ni av utvisning? Söker du asyl har du i regel rätt till ett offentligt biträde och du får själv välja ditt ombud.

Byrån har mångårig erfarenhet av frågor om uppehållstillstånd. Vi vet därför vad som krävs för att man skall få uppehållstillstånd.

Kontakta oss

Rättsskydd

Om ni behöver mera hjälp t.ex. vid en tvist med någon kan er rättsskyddsförsäkring, som för privatpersoner vanligtvis finns i hemförsäkringen, gälla och betala den större delen av ombudskostnaden.

Hur rättsskyddet är utformat framgår av försäkringsvillkoren, oftast betalar ni en självrisk om 20-25% av ombudskostnaden. Vi hjälper er att skriva till försäkringsbolaget.
 

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).
Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.
 
Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.
Tag kontakt med oss så förklarar vi mer.