Bakgrund och erfarenhet

Vincent Juridik bedriver sedan 2009 juridisk verksamhet. Byrån är allmänpraktiserande med inriktning mot familjerätt, bouppteckningar och arvskiften. Vi biträder dig även i juridiska tvister, till exempel vårdnadstvist och tvist gällande fel i fastighet. Ta kontakt med någon av våra kunniga jurister för mer information.

Vincent Svanberg

Vincent Svanberg
Gällivare

Grundare/delägare/ auktoriserad jurist
073-264 01 05
vincent@vincentjuridik.se

 

Jag har tagit min jur.kand. år 1984 vid Uppsala universitet. År 2009 grundade jag Vincent Juridik. Innan dess arbetade jag som domare vid Hovrätten för övre Norrland och vid Kammarrätten i Sundsvall.

Därefter arbetade jag i drygt 10 år som processförare för Skatteverket och företrädde staten vid skatteprocesser vid förvaltningsdomstol. I november 2020 blev jag auktoriserad jurist via Sveriges juridiska byråer.

Linn Thingvall

Linn Thingvall
Kiruna

Delägare/ auktoriserad jurist
073-264 08 72
linn@vincentjuridik.se

 

Jag har tagit min juristexamen vid Umeå universitet i januari 2013. Tidigare har jag arbetat vid Skatteverket främst med nationella och internationella momsfrågor.

Jag har även arbetat vid Lantmäteriet då med frågor om avstyckning och fastighetsbildning. Jag har arbetat på byrån sedan 2016 och är sedan år 2020 även delägare. I november 2020 blev jag auktoriserad jurist via Sveriges juridiska byråer.

 
 

Emilia Simu
Luleå

Jurist
072-086 01 06
emilia@vincentjuridik.se

 

Jag har tagit min juristexamen vid Umeå universitet i januari 2021. Vid sidan av studierna arbetade jag som kriminalvårdare på Häktet Umeå.

Jag har även arbetat som skadereglerare på försäkringsbolag, praktiserat på advokatbyrå samt haft flertalet förtroendeuppdrag under studietiden. Sedan augusti 2021 är jag medlem i Sveriges juridiska byråer.

Madeleine Erkstam

Juristsekreterare

FÖRÄLDRALEDIG

Ida Erkstam

Ida Erkstam

Juristsekreterare
073-264 12 80
Ida@vincentjuridik.se

 

Jag är utbildad ekonom sedan 2021 och arbetar som juristsekreterare på byrån där jag sköter alla administrativa uppgifter. Som sekreterare är det oftast mig ni först kommer i kontakt med.