Bakgrund och erfarenhet

Vincent Juridik bedriver sedan 2009 juridisk verksamhet. Byrån är allmänpraktiserande med inriktning mot familjerätt, bouppteckningar, arvskiften,  juridiska tvister för privatpersoner och företag.
Vincent Svanberg

Vincent Svanberg
Gällivare

Tel. 073-264 01 05

Jag har startat Vincent Juridik 2009. Jag har en bred juridisk erfarenhet förvärvad genom arbete som domare vid Hovrätten för Övre Norrland och vid Kammarrätten i Sundsvall.

Jag har även i drygt 10 år företrätt staten i skatteärenden i förvaltningsdomstol. Jur. kand. examen som jag tog 1984. Språk, svenska och engelska.

Linn Thingvall

Linn Thingvall
Kiruna

Tel. 073-264 08 72
Jag har tagit min juristexamen vid Umeå universitet 2013. Därefter har jag arbetat på Skatteverket samt som förättningslantmätare på Lantmäteriet. Språk, svenska och engelska.
 
 

Emilia Simu
Luleå

Tel. 072-086 01 06

Jag har tagit min juristexamen vid Umeå universitet i januari 2021. Under ett par somrar och vid sidan av examensarbetet har jag arbetat som kriminalvårdare på Häktet Umeå. Språk: svenska och engelska.

Madeleine Erkstam

073-264 12 80

Jag jobbar som juristsekreterare och sköter byråns administration.