Vi välkomnar Ida Erkstam!

Vi välkomnar Ida Erkstam till Vincent Juridik. Hon kommer ersätta vår juristsekreterare Madeleine Erkstam som går på föräldraledighet i december. Hon börjar med några veckor introduktion.