Utbildning inom Framtidssäkrad kompetensförsörjning

Jurist Vincent Svanberg har under veckan påbörjat utbildning inom Framtidssäkra kompetensförsörjning som pågår fram till mars 2022. I utbildningen deltar åtta företag som valt att prioritera arbetet med bl.a. rekrytering och employer branding. Vincent ser fram emot kommande utbildningstillfällen!