Grundutbildning i juridik för vår juristsekreterare

I maj deltog vår juristsekreterare Madeleine Erkstam i en juridisk grundkurs anordnad av Sveriges advokatsamfund. Madeleine tillämpar sina nya kunskaper praktiskt i det dagliga arbetet och intresset för juridiken växer sig starkare för var dag.

Ett stort tack till Sveriges advokatsamfund för en inspirerande kurs!