Genom ett testamente kan du bestämma hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång.

Om något testamente inte finns fördelas tillgångarna istället enligt svensk lag. För att ett testamente ska vara giltigt måste formkraven för testamente vara uppfyllda. Att skriva ett testamente kan därför kännas krångligt. Kontakta oss på Vincent Juridik så hjälper vi dig att upprätta testamentet så som du vill ha det.

Det kan finnas flera olika anledningar till att någon väljer att upprätta ett testamente. Exempelvis kanske du vill att arvet som dina barn får ska vara deras enskilda egendom, vilket innebär att ditt barn får behålla egendomen själv och inte behöver dela med sig av den vid en eventuell separation eller skilsmässa. Ett annat exempel är att du vill att din sambo ska ärva efter dig, vilket sambor inte gör enligt lag.

Genom ett testamente kan du dock aldrig göra dina barn helt arvlösa eftersom bröstarvingar, exempelvis dina barn, enligt lag har rätt till sin laglott. En arvinges laglott är hälften av den arvslott som arvingen skulle ha rätt till om testamente inte finns.

För att ett testamente ska vara giltigt måste det vara skriftligt och undertecknas av testatorn i närvaro av två vittnen. Testatorn är den person som testamentet är upprättat av. Testatorn måste som huvudregel vara över 18 år. Personer under 16 år får testamentera bort egendom som de själva har rätt att bestämma över. Vittnena måste vara medvetna om att det rör sig om ett testamente. De måste däremot inte veta testamentets innehåll. Vittnena får inte omfattas av testamentet.

Att upprätta ett testamente kan upplevas krånglig. Vi på Vincent Juridik hjälper dig att upprätta testamentet så som du vill ha det!

Om du har frågor gällande testamente kan vi på Vincent Juridik hjälpa dig. Vincent Juridik – Den enda juridiska kontakt du behöver.

Kontakta oss

 

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).
Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.
 
Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.
Tag kontakt med oss så förklarar vi mer.