Om du är missnöjd med ett skattebeslut så kan du med förtroende vända dig till oss för att försöka få rättelse antingen via en ny begäran om omprövning eller genom ett överklagande.

Ditt företag kan ha blivit utsatt för en skatterevision. Det är väl investerade pengar att redan i detta skede vända sig till en byrå som kan ge goda råd om hur ni bör bemöta Skatteverket för bästa resultat. Vi biträder dig som ombud vid överklaganden till förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstol.

Vi biträder företagare och privatpersoner med skattekonsultationer i en skatteprocess.

Kontakta oss

 

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).
Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.
 
Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.
Tag kontakt med oss så förklarar vi mer.