Behöver du hjälp biträder vi dig vid köp och försäljning av fastigheter och vid eventuella tvister angående fastigheter t.ex. vad avser fel i fastighet.

Vi hjälper dig även vid upprättande av hyres- och arrendeavtal.

Kontakta oss

Rättshjälp

Domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten kan bevilja rättshjälp och staten betalar då en del av ombudskostnaden. Rättshjälp är ett statligt stöd avsett för den som inte kan finansiera anlitandet av ett juridiskt ombud på annat sätt, t ex genom försäkring. Rättshjälp är inte aktuell för dig som tjänar över 260.000 kr per år.

Vi hjälper dig  att söka rättshjälp efter att ha gett dig en rådgivningstimme, som staten kräver att du själv betalar.

Rättsskydd

Om ni behöver mera hjälp t.ex. vid en tvist med någon kan er rättsskyddsförsäkring, som för privatpersoner vanligtvis finns i hemförsäkringen, gälla och betala den större delen av ombudskostnaden.

Hur rättsskyddet är utformat framgår av försäkringsvillkoren, oftast betalar ni en självrisk om 20-25% av ombudskostnaden. Vi hjälper er att skriva till försäkringsbolaget.

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).
Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.
Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.
Tag kontakt med oss så förklarar vi mer.