Vid någons bortgång är det ofta en mängd olika saker som måste ordnas. Ibland uppstår oklarheter kring arvs- och testamentsfrågor.

Det vi kan bistå med är att tillvarata arvinges rätt till arv, testamentstolkning samt bouppteckningar.

Kontakta oss

 

Kostnader

Vi tar normalt betalat enligt aktuell timtaxa (rättshjälpstaxan).
Det är kostnadsfritt att vid ett inledande skede få råd och generell information kring ert ärende.
 
Många oroar sig för kostnaderna det innebär att anlita en jurist. I många fall är det kanske inte så dyrt som man tror men det kan givetvis bli kostsamt om man hamnar i en lång process.
Tag kontakt med oss så förklarar vi mer.