Vår jurist Emilia Simu är nu medlem i Sveriges Juridiska Byråer (SJB)

Nu är även vår jurist Emilia Simu medlem i Sveriges Juridiska Byråer (SJB).

Juristerna Vincent Svanberg och Linn Thingvall är sedan tidigare auktoriserade jurister genom SJB.

Medlemskapet i SJB ställer följande krav om att medlemmen:
– Innehar juristexamen och ansvarsförsäkring
– Är verksam som innehavare av eller anställd vid registrerad juridisk byrå som innehar godkännande för F-skatt
– Inte är försatt i konkurs eller har förvaltare
– Följer SJBs etiska regler

När en medlem har minst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet som jurist kan denne ansöka om att bli auktoriserad jurist.

Här kan du läsa mer om Sveriges Juridiska Byråer: https://ssjb.se/